Cấu tạo hố móng Trụ đèn cao áp

Đối với những công trình vừa và nhỏ hầu hết khách hàng không có thiết kế tính toán chịu lực của hệ thống móng trụ đèn, móng sâu bao nhiêu là phù hợp, cấu tạo như thê nào là câu hỏi của rất nhiều khách hàng để gửi cho chúng tôi , Để trả lời cho khách hàng chúng tôi xin gửi đến khách hàng bài viết cấu tạo hố móng trụ đèn chiếu sáng

Cấu Tạo Chi tiết hố móng trụ đèn chiếu sáng, bao gồm hố móng trụ trụ cao áp 6m,7m,8,…12m 

Đối với Trụ đèn đường có chiều cao thông dụng 6m đến 8m , khổ bulong sẽ có 2 loại tiêu chuẩn M20x750 và M24x750 quy cách bulong và cấu tạo hố móng thi công sẽ là :

Đối với Trụ đèn đường có chiều cao thông dụng 9m đến 12m  khung móng chiếu sáng thường sử dụng 2 loại kích thước như sau: M24x750, M24x1000

Cấu tao hố móng trụ đèn đường chiếu sáng

Bảng đào đắp khối lượng mẫu cho trụ đèn chiếu sáng 8m và 11m

STT LOẠI MÓNG m a b h c V(đào)
Hệ số Dài Rộng Cao (hxm) m3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 MCS-8 Móng trụ chiếu sáng 8m  0.25   0.60   0.60   1.00   0.25  0.743
2 MCS-11 Móng trụ chiếu sáng 11m  0.25   0.70   0.70   1.00   0.25  0.923
3 MTĐ-CS Móng tủ điện chiếu sáng  0.25   0.81   0.58   1.15   0.29  1.127
4 MCVH Mương cáp vỉa hè  1.00   0.70   0.80   –    0.366
5 HGVĐ Hố ga vượt đường  0.25   0.80   0.70   1.10   0.28  1.181
6 RC-4CS Tiếp địa trụ chiếu sáng  0.25   15.00   0.30   1.00   0.25  8.408
Miền Nam 0947480886 Miền Trung 0899178886 Catalog (sản phẩm)